Hoe zit dat nou met Missie, Visie en Identiteit?

Aanleiding voor dit stukje is een gesprek met een collega over ‘identiteit’ en vervolgens haar ietwat verbaasde uitroep: “Ik heb trainingen gegeven in het formuleren van missie en visie en volgens mij is het ontbreken van de identiteit het stukje dat het zo moeilijk maakte”.

In Google vind je allerlei definities van Missie en Visie, die wel op elkaar lijken, maar niet gelijk zijn. Daarom laat ik mij leiden door Kotler, ten slotte de grondlegger van dit soort marketing gerelateerde zaken.

Definities volgens Kotler (Principes van Marketing 2006)

De missie: wat doen we nu ? Bestaansreden. Filosofie en koers.

  • Wat precies is ons activiteitenterrein
  • Wie zijn onze klanten
  • Waarom zijn we eigenlijk als organisatie actief
  • Wat voor soort bedrijf zijn we

De Visie/ambitie: wat willen we in de toekomst bereiken ? Besmettelijke droom.

  • Geloof: overtuiging over wat belangrijk is
  • Identiteit/positionering van de organisatie: waarde-strategie
  • Langere termijn doelstellingen

In deze definities zien we identiteitsaspecten terug zoals ‘wat voor soort bedrijf zijn we’ en letterlijk bij visie ‘identiteit/positionering’. Een definitie van bedrijfsidentiteit geeft Kotler niet en zoeken onder ‘bedrijfsidentiteit’ in Google levert bedroevend weinig op. Dat wil zeggen, dat het vrijwel direct vertaald wordt in de visuele identiteit of huisstijl van een bedrijf. Dat is natuurlijk een heel belangrijk aspect, maar slechts één aspect.

Kotler laat overigens de identiteit wel terugkomen als hij het over de cultuur bij een bedrijf heeft.

Bedrijfscultuur: Gemeenschappelijke systeem van waarden en overtuigingen binnen het bedrijf, de collectieve identiteit en betekenis van het bedrijf. De cultuur is de informele leidraad voor het gedrag van mensen op alle niveaus.

Dus met deze definities in de hand, als ik het samenvat, staat de missie voor wat we doen en de visie voor wat we willen bereiken. De identiteit is veel meer wie je bent als bedrijf. De persoonlijkheid of het karakter.

Als ik vervolgens (op mensniveau) kijk naar wie je bent als persoon, bepaalt dat sterk wat je doet, wat je drijfveren zijn en je talenten en wat je kijk op de maatschappij en jouw rol daarin is.

Wat je doet is een logisch gevolg van wie je bent, evenals wat je wil bereiken. Natuurlijk kun je als persoon meerdere kanten op, maar je maakt keuzes die je richting bepalen en die bij jou passen.

Zo werkt het ook met de bedrijfsidentiteit. Als je die eenmaal hebt bepaald, zijn je missie en visie eenvoudig te formuleren. Het rolt op natuurlijke wijze voort uit je identiteit.

Dat is natuurlijk niet zo raar, want bij het vaststellen van je identiteit kijk je naar welke keuzes er in het verleden en nu zijn gemaakt, want dat zegt wat over je karakter, je persoonlijkheid. Op die wijze brengt een bedrijfsidentiteit logica en samenhang in het totaalbeeld van je bedrijf. Niet alleen voor de buitenwereld, maar ook voor de medewerkers.


Het belang van een bedrijfsidentiteit

Het is noodzakelijk om de bedrijfsidentiteit, de kern van een bedrijf, te onderzoeken en te beschrijven. Want met de zoektocht naar de omschrijving van de bedrijfsidentiteit maakt u impliciete zaken, zoals zachte factoren, gevoelszaken en andere menselijke punten, expliciet. En als ze expliciet zijn, kunnen die factoren worden gedeeld en kan er op worden gestuurd. Met een bedrijfsidentiteit beschrijft u wat er uniek is aan uw bedrijf, zodat dit kan worden benadrukt en het niet uit het oog wordt verloren.

Daarom maakt een bedrijfsidentiteit een bedrijf krachtig richting de buitenwereld. Waarom kiezen bijvoorbeeld zoveel mensen toch voor een VW na de affaire rond hun sjoemelsoftware (best verkochte auto 2016)?

Een bedrijfsidentiteit maakt ook uw interne organisatie sterk. Denk aan de HEMA die (zeker in de arbeidsmarkt) onderscheidend is met hun bedrijfscultuur/bedrijfsidentiteit.

Download het hele artikel Het belang van een bedrijfsidentiteit

Het belang van een bedrijfsidentiteit


Ontwikkel een bedrijfsconcept (niet een productidee)

In 2017 mocht ik een aantal startende bedrijven begeleiden. Ontzettend leuk om de energie, de drive en de chaos mee te maken. Lastig om je ogen op ‘de bal’ te houden. En dus des te belangrijker om helder te hebben wat de kern van je bedrijf is.

Vaak ligt de focus op het product en niet op de propositie. Daardoor is het beeld niet volledig. Je ziet dat goed als het Business Model Canvas ingevuld wordt. Dan verschijnt er in het midden bij Value Proposition een soort Programma van Eisen: ‘Uitmuntende kwaliteit, langere openingstijden, goede parkeergelegenheid, state-of-the-art techniek’. Dat zijn natuurlijk belangrijke eisen of voorwaarden, maar welk probleem los je nu eigenlijk op? Welke waarde voeg je toe? En hoe doe je dat dan?

Download het hele artikel Ontwikkel een bedrijfsconcept (niet een productidee)

Ontwikkel een bedrijfsconcept (niet een productidee)


Waar meet je je aan af

Toch nog even over startende bedrijven… want het leven van een starter valt niet mee. Je begint met iets nieuws, een nieuw product of service. Tja, wie zijn dan je concurrenten en waar vergelijk je jouw bedrijf mee? Hoe positioneer je jouw bedrijf in de markt? ‘Wij zijn uniek en daarom hebben wij geen concurrenten’, is echt te mooi om waar te zijn. Toch hoorde ik dat deze week van een starter die retailers wil ondersteunen bij hun online presence. Ook al breng je een nieuw product als bijvoorbeeld de iPhone op de markt, dan nog kunnen mensen met behulp van andere middelen in eenzelfde behoefte voorzien (met elkaar bellen en data uitwisselen), alleen niet met een handzaam apparaatje. En al heeft Airbnb een nieuw concept met een ander business model dan gebruikelijk, het gaat nog steeds om de behoefte om ergens anders dan thuis te overnachten. En daar zijn verschillende mogelijkheden voor.

Download het hele artikel Waar meet je je aan af

Waar meet je je aan af